A| A| A
et

Esileht

Tulekustutid

Peamisteks esmasteks tulekustutusvahenditeks, mida peaks ka iga inimene oskama kasutada, on tulekustutid. Selleks, et teada, millist kustutit valida, on kõige lihtsam järgida kustuti etikettidel asuvaid märgistusi ning leida selle järgi endale sobiv tulekustuti.

Põhimõtteliselt ei ole olemas absoluutselt universaalset tuldkustutavat ainet, mistõttu tuleb ka tulekustuti valikul teada, milliseid põlenguid ühe või teisega kustutada saab. Kõige levinumad on tulekustutid, millel on peal mitme klassi märgid, näiteks ABC, BC jne. See tähendab, et sama kustutiga võib kustutada erinevaid põlevaid aineid. Tulekustutite klassid vastavalt kustutusomadustele on:

3.jpg

Kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvateainete tulekahjusid (puit, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);

2.jpg

Kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete tulekahjusid (õli, bensiin,lahustid, vaigud, liimid, enamik plaste jms);

6.jpg

Kustutab gaaside tulekahjusid (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms);

1.jpg

Kustutab metallide tulekahjusid (alumiinium, magneesium jms);

5.jpg

Kustutab toiduõlide ja rasvade tulekahjusid;

4.jpg

Lisaks ülaltoodud tähistele võib kustutil olla ka tähis E ja lisatekst, et kustuti sobib kuni 1000V pinge all olevate elektriseadmete kustutamiseks. Näiteks võib see nii olla ka teatud vahtkustutite puhul.

Sündmuste kalender

  E T K N R L P