A| A| A
et

Esileht

Kasutamine

Tule kustutamine kaasaegsete ja kvaliteetsete tulekustutitega on lihtne. Siiski asu tulekahju korral seda kustutama ainult juhul, kui oled hinnanud selle võimalikkust, ohutust ja enda võimekust. Kustuta tuld seni, kuni see on võimalik ega põhjusta ohtu sinu enda elule ja tervisele.

Kuidas tulekustutit õigesti ja ohutult kasutada, vaata allolevast videost:

 

Kustutamist alustage nii:

 • võta tulekustuti, lähene põlengule ohutu kauguseni, valmista kustuti ette vabastades vooliku ja eemaldades kaitsesplindi,
 • suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle;
 • kasutades pulberkustutit, hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda;
 • välistingimustes kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult;
 • tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsemasse põlemise kohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;
 • lahtises ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu nõu siseseina;
 • põlevvedeliku kustutamisel siseruumides tuleb jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku laiali. Väiksemate põlengute korral sobib kustutusvahendiks tulekustutusvaip;
 • mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind;
 • kasutades süsihappegaaskustutit jälgi, et käsi või muu kehaosa ei satuks kustutusjoa mõjusfääri (külmakahjustuse oht);
 • kasutades süsihappegaaskustutit tuleb kohe pärast tulekolde likvideerimist ventileerida ruumid (hapniku hulk väheneb);
 • kasutades süsihappegaaskustutit tuleb seda hoida võimalikult vertikaalses asendis, et mitte takistada kustutusagendi normaalset väljumist lehtrist;

NB! Ärge keerake tulekustutit kustutamisel tagurpidi.

Sündmuste kalender

  E T K N R L P